Las Bielański na starych fotografiach i rysunkach

Zdjęcia udostępnił Pan Jarosław Zieliński. Dwa pierwsze zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodziny Bochenków
Większość opisów do zdjęć pochodzi z książki Pana Jarosława Zielińskiego Bielany. Przewodnik historyczno-sentymentalny, Warszawa-Bielany 2003

Przed II wojną światową

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008-2009
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku.